– Kronisk myelogen leukemi (KML) og Waldenstrøm er helt forskjellige sykdommer som får helt forskjellig behandling. Den eneste likheten er at de begge er kreftsykdommer i
benmarg/blod . Waldenstrøms sykdom sitter også i lymfekjertlene.