– Ja, det er fullt mulig. Flåttvaksinen er ikke med i det vanlige vaksineprogrammet som starter opp 6-12 måneder etter transplantasjon, men det er ingenting i veien for å gi også denne, eventuelt noe forskjøvet i tid. Før vaksiner gis til stamcelletransplanterte må man sjekke at de medisinske forholdene ellers ligger til rette for dette.
Flåttvaksinen beskytter mot et virus som kan overføres av flåtten. Dette viruset kan gi hjernebetennelse. Vaksinen beskytter ikke mot borreliose som er langt vanligere og skyldes en bakterie.