Program: 

1000-1015: Velkommen og litt om Blodkreftforeningens arbeid og samarbeid med IMF. Ved Olav Ljøsne, leder av Blodkreftforeningen og Serdar Erdogan fra International Myeloma Foundation

1015-1100: Hva er myelomatose og hvordan behandles dette i Norge i dag. Foredrag med presentasjon av hva som er dagens standard behandling og hva som kjennetegner sykdommen myelomatose. Ved lege Galina Tsykunova og Roald Lindås ved hematologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

1100-1145: Behandlingsforløp for myelomatosepasienter. Haukeland Universitetssykehus er i ferd med å utarbeide et strukturert behandlingsforløp for myelomatosepasienter og arbeider også med et prosjekt hvor pasienter kan utføre selvadministrasjon av cytostatika og dermed slippe en del sykehusinnleggelser. Leder av Hematologisk avdeling, overlege Astrid Olsnes og rådgiver forbedringsarbeid i seksjon for helsetjenesteutvikling Pål Frønsdal redegjør for prosjektet og inviterer samtidig tilhørerne til å komme med innspill til arbeidet.

1145-1200: Pause        

1200-1300: Munnhelse og kreft - fokus på pasienter med myelomatose. Noen behandlinger for myelomatose kan gi noen uheldige bivirkninger i forhold til tann- og munnhelsen. Hva bør du være observant på og hvordan forebygge og behandle dette. Ved professor Bente Brokstad Herlofson, fagleder ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin ved Det odontologiske fakultet i Oslo og overtannlege ved Tann- og kjeveenheten ved Øre-nese-hals avdelingen på Rikshospitalet.

1300-1400: Lunsj

1400-1500: Forskning internasjonalt og i Norge. Ved Nikhil Munshi er professor i medisin ved Harvard Medical School og leder ved Jerome Lipper Multiple Myeloma Center ved Dana Farber Cancer Institute i USA. Han er en av verdens fremste forskere på myelomatose og han kommer til vårt seminar for å fortelle om hva som internasjonalt er det fremste innen forskning og behandling av myelomatose. 
Foredraget til Munshi holdes på engelsk, sammen med seg under foredraget vil han ha forsker, lege og leder av Oslo myelomatosesenter, Fredrik Schjesvold. Schjesvold vil bistå med å kommentere på Munshis innlegg og samtidig selv gi en innføring i hva som skjer av forskning i Norge og hvilke muligheter det er til å bli med i kliniske studier.

1500:   Pause

1500-1530: Livskvalitet. Navn på foredragsholder kommer. 

1530-1600: Spørsmål til legene. Oppsummering av dagen og mulighet til å stille spørsmål til legene.

*Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Seminaret er gratis og åpent for alle som ønsker å delta, men vi trenger din påmelding. 

Påmelding til seminar om Myelomatose i Bergen 25.10.23

Har du allergier, eller det andre hensyn i forhold til tilrettelegging?
Har du med ledsager?
 
Har du med ledsager?
Er du medlem i Blodkreftforeningen?
 
 
Er du medlem i Blodkreftforeningen?