Spør hematologen

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Still spørsmål

Har du spørsmål som kan relateres til blodkreft, en allerede konstatert blodkreftdiagnose eller senvirkninger av behandlingen, kan du her stille spørsmål til vår tilknyttede hematolog Anders Waage. Alle svar som gis vil være på generelt grunnlag og kan ikke erstatte undersøkelse hos lege.

Alle spørsmål og svar som brukes på nettsiden anonymiseres. Vi anbefaler at du ikke oppgir personopplysninger i spørsmålsfeltet.

Her kan du lese et utvalg tidligere stilte spørsmål og svar: