Polycytemi Vera

Polycytemiavera (PV) er en stamcellesykdom som oppstår i benmargen. Blodstamceller er modercellene for alle celler som utvikles i benmargen og disse gir opphav til cellene i blodet (hvite blodlegemer, røde blodlegemer og blodplater).

Tar en dag av gangen

Hos Bente har Polycytemia vera utviklet seg til myelofibrose - noe som skjer i sjeldne tilfeller.

Å leve med Polycytemi Vera