Oslo og omegn

Velkommen som medlem i Blodkreftforeningen Oslo og omegn.

Ta gjerne kontakt med oss!

E-post: [email protected]

Aktiviteter

 

Tidligere aktiviteter:
Høsttreff i september med brukermedvirkning på agendaen. 

21.juni 2017 holdt Oslo og omegn lokallag sin sommerfest i nydelig sommervær på restauranten Lanternen på Bygdøy.  Det var over 40 medlemmer tilstede, deriblant mange nye. 

Velkommen til hyggelige treningsfelleskap for kreftrammede på Sagene og Frogner

Det er opprettet et lavterskeltreningstilbud for kreftrammede. Tilbudet er gratis i et år etter avsluttetkreftbehandling, og omfatter hele Oslo – regionen. Gruppetreningen finner sted på Sagene – og Oscar frisklivssentral. Treningsgruppene drives av fysioterapeut med god kompetanse innenfor trening og kreft. Det gjennomføres en kartleggingssamtale ved oppstart.

Hensikten er å:

  • forbedre kondisjon, styrke og bevegelighet etter gjennomgått kreftbehandling
  • redusere bivirkninger og seneffekter av kreftbehandlingen
  • få positiv kroppsopplevelse, glede og økt mestringsfølelse

Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus, stiftelsen Aktiv mot kreft og Oslo kommune. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Informasjon og påmelding:

Sagene Frisklivssentral: tlf: 46 94 16 57 / 23 47 47 60
Mail: [email protected]
Adresse: Treschowsgate 2a

Treningstider: mandag kl. 10.30 – 12.00 og onsdag kl. 16.00 – 17.30 (Onsdag er en brukerstyrt gruppe med egenan del, gruppen er ikke tidsbegrenset).

Frogner/ OSCAR Frisklivssentral: Fysioterapeut Johanna Kirkengen Espe: tlf: 41 55 53 37
Mail: [email protected] Adresse: Oscarsgate 36 b.

Treningstider: mandag kl. 15.30 – 17.00

2018 Årsrapport 

2017 Årsrapport 

2016 Årsrapport 

2015 Årsrapport 

2014 Årsrapport

Kontakt oss

Pål Eriksen, leder
Telefon: 948 59 425
[email protected]

Ole Petter Haugen, kasserer
Telefon: 482 09 178
[email protected]

Maria Scharffenberg, styremedlem
Telefon: 920 94 796
[email protected]

Gunhild Haugejorden, styremedlem
Telefon: 915 72 521
[email protected]

Britt Jenny Hessen, varamedlem
Telefon: 994 51 294
[email protected]

Hilde Urkegjerde, varamedlem
Telefon: 997 91 135
[email protected]

Odd Halvard Haug, varamedlem
Telefon: 906 61 363
[email protected]

Oslo har registrert seg på Grasrotandelen og det virker!
Bruk organisasjonsnr. 997 003 063