Oslo og omegn

Velkommen som medlem i Blodkreftforeningen Oslo og omegn.

Ta gjerne kontakt med oss!

E-post: [email protected]

Aktiviteter

Lokallaget inviterer til årsmøte 27.februar 2018 på Vardesetenteret på Radiumhospitalet.

Tidligere aktiviteter:
Høsttreff i september med brukermedvirkning på agendaen. 

21.juni 2017 holdt Oslo og omegn lokallag sin sommerfest i nydelig sommervær på restauranten Lanternen på Bygdøy.  Det var over 40 medlemmer tilstede, deriblant mange nye. 

Velkommen til hyggelige treningsfelleskap for kreftrammede på Sagene og Frogner

Det er opprettet et lavterskeltreningstilbud for kreftrammede. Tilbudet er gratis i et år etter avsluttetkreftbehandling, og omfatter hele Oslo – regionen. Gruppetreningen finner sted på Sagene – og Oscar frisklivssentral. Treningsgruppene drives av fysioterapeut med god kompetanse innenfor trening og kreft. Det gjennomføres en kartleggingssamtale ved oppstart.

Hensikten er å:

  • forbedre kondisjon, styrke og bevegelighet etter gjennomgått kreftbehandling
  • redusere bivirkninger og seneffekter av kreftbehandlingen
  • få positiv kroppsopplevelse, glede og økt mestringsfølelse

Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus, stiftelsen Aktiv mot kreft og Oslo kommune. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Informasjon og påmelding:

Sagene Frisklivssentral: tlf: 46 94 16 57 / 23 47 47 60
Mail: [email protected]
Adresse: Treschowsgate 2a

Treningstider: mandag kl. 10.30 – 12.00 og onsdag kl. 16.00 – 17.30 (Onsdag er en brukerstyrt gruppe med egenan del, gruppen er ikke tidsbegrenset).

Frogner/ OSCAR Frisklivssentral: Fysioterapeut Johanna Kirkengen Espe: tlf: 41 55 53 37
Mail: [email protected] Adresse: Oscarsgate 36 b.

Treningstider: mandag kl. 15.30 – 17.00

 

Årsrapport for 2016 finner du her

Årsrapport for 2015 finner du her

Årsrapport for 2014 finner du her

Kontakt oss

Pål Eriksen Leder
Telefon: 948 59 425
[email protected]

Harald Solli Kasserer
Telefon: 905 65 682
[email protected]

Hanne Størseth Nestleder
Telefon: 926 48 012
[email protected]

Maria Scharffenberg Styremedlem
Telefon: 920 94 796
[email protected]

Hilde Urkegjerde Varamedlem
Telefon: 997 91 135
[email protected]

Odd Halvard Haug Revisor
Telefon: 906 61 363
[email protected]

Oslo har registrert seg på Grasrotandelen og det virker!
Bruk organisasjonsnr. 997 003 063