Helvetesild, eller herpes zoster som sykdommen heter, er en smertefull sykdom, som rammer én av fire personer i løpet av livet. Herpes zoster er det samme viruset som forårsaker vannkopper, etter en vannkoppinfeksjon blir viruset liggende i dvale i nerveknuter i kroppen. For de fleste holdes viruset i sjakk av immunforsvaret slik at det ikke bryter ut, men dersom immunforsvaret blir svekket så kan viruset aktiveres på nytt. 10 – 20 prosent av de som har hatt vannkopper får helvetesild senere i livet.

Oftest rammes personer over 50 år, da risikoen øker med alderen i takt med aldersrelatert svekkelse av immunforsvaret. For pasienter med nedsatt immunforsvar er risikoen også høy for å få sykdommen. Shingrix er godkjent for personer over 50 år, og for personer over 18 år med nedsatt immunforsvar.

Egnethet for stamcelletransplanterte?

Folkehelseinstituttet vurdere vaksinen som aktuell blant annet for pasienter med hematologisk kreft, pasienter som har gjennomgått eller skal gjennomgå stamcelletransplantasjon og for pasienter som er på immunsupprimerende behandling, eller skal starte på slik behandling.

Er vaksinen egnet for alle stamcelletransplanterte?

– Det er viktig å skille mellom autologt (HMAS) og allogent transplanterte pasienter. Vi har ingenting imot at det vaksineres med Shingrix etter HMAS, her er det dokumentert at vaksinen har god effekt. Disse pasientene kan ha god nytte av vaksinen, men vi har meget effektiv forebyggende behandling, med tabletter – valaciklovir eller aciklovir – som alle autologt transplanterte får i minst tre måneder etter behandlingen, det vil si til immunapparatet er bedre, forklarer Anders Myhre, overlege ved avdeling for Blodsykdommer ved Rikshospitalet. Myhre er en del av transplantasjonsteamet ved avdelingen.

Hva med de som skal eller har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon?

– Vaksinen er ikke godkjent eller utprøvd etter allogen stamcelletransplantasjon. Det var planlagt en studie, som produsenten har trukket seg fra. Vi vet lite om effekt og sikkerhet for denne gruppen. Allogent stamcelletransplanterte får rutinemessig effektiv forebyggende behandling  mot helvetesild i minst 12 måneder.

Når bør vaksinen tas i forbindelse med autolog stamcelletransplantasjon?
– For HMAS pasienter starter vi vaksinering etter tre måneder. Pasientene må ha et immunapparat som er i stand til å respondere på vaksinen for å erverve immunologisk hukommelse, forklarer Myhre.

Egnethet for andre grupper av blodkreftpasienter?

Mange hematologiske pasienter har økt risiko for reaktivering av vannkoppevirus og helvetesild, men det er svært forskjellig ved forskjellige diagnoser og behandling. Dette må forklares av behandlende lege, som må veilede pasienten.

– Hvilke pasienter som bør ta denne vaksinen må vurderes individuelt. Generelt er det slik at jo mer immunhemmende behandlingen er desto bedre er indikasjonen, men disse pasientene har et «hemmet»-immunapparat slik at de som grupper har dårligere effekt av vaksinering, forklarer Myhre.

Kan helvetesild være en farlig sykdom for blodkreftpasienter?

– Ja, det kan det potensielt være, men vi har god behandling. Ved høy risiko for helvetesild og risiko for alvorlig forløp skal det gis medikamentell virusprofylakse. Dette er meget effektivt behandling som er billig og godt tolerert, og skal aldri settes ut til fordel for en vaksine. Ved lav til moderat risiko, for pasienter som ikke står på profylakse, kan pasienten vurdere om hen vil ta Shingrix-vaksinen. Legen som behandler kan gi råd om man er kandidat.

Hvem bør ikke ta denne vaksinen?

– De som er allergiske for innholdsstoffene. Og, som nevnt tidligere, allogen stamcelletransplanterte skal ikke ta den fordi vi ikke vet nok om effekt og sikkerhet.

Kan covid gi økt risiko for helvetesild?

–  Dette er det ikke noe enkelt svar på – men hvis covidbehandlingen medfører bruk av immundempende midler som høye doser steroider, vil reaktivering av vannkoppeviruset (som vi bli infisert med som barn – ikke bli utryddet – men settes i «fengsel» og immunapparatets celler (T-lymfocyttene) er fangevokterne) dette kan føre til at disse pasientene lettere vil kunne få helvetesild.

Ikke på blå resept

Shingrix er per i dag ikke på blå resept, det vil si at pasienten må betale for vaksinen selv. Vaksinasjon består av to doser, pris cirka 2 000,- per dose. Per i dag pågår en prosess for å få godkjent vaksinen for blå resept for risikogrupper over 18 år med nedsatt immunforsvar, det er forventet en avklaring i 2023.

Vil du vite mer om helvetesild? Her får du mer informasjon: www.helvetesild.no