Hovedhensikten med brevet (som er undertegnet av Kreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl) var å få flere kliniske studier til Norge, blant annet ved å forenkle prosessen for godkjenning av GMO-legemidler (genmodifiserte organismer – genterapi/ celleterapi) for klinisk utprøving.

Myndighet flyttes til Helse- og omsorgsdep

Det er derfor gledelig at Statsråd 3.september besluttet at myndigheten for godkjenning av kliniske studier med GMO-legemidler etter denne loven flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsradet-3.-september-2021/id2869960/