Under den europeiske hematologikongressen EHA i Madrid i juni ble det presentert svært gode resultater fra ASC4FIRST-studien. Studien viser at legemiddelet asciminib (Scemblix) har betydelig bedre effekt og svært god sikkerhet sammenlignet med imatinib (Glivec) og andregenerasjons tyrosinkinasehemmere (TKI) hos pasienter med nydiagnostisert KML.  

bilde av gjertsen– Resultatene er imponerende. Dette er den beste kinasehemmeren som vi har og pasientene med KML får en rask effekt, sier overlege og professor Bjørn Tore Gjertsen til HealthTalk. Gjertsen sier videre at legemidlet har potensiale til å bli en foretrukket førstelinjebehandling for KML. 

Les hele saken: Imponerende KML-resultater: – Pasientene får rask effekt, HealthTalk 16.06.24

Støtt vårt arbeid for raskere innføring av nye medisiner og metoder

Blodkreftforeningen arbeider iherdig for at norske blodkreftpasienter skal få raskest mulig tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder. I denne prosessen har vi møter med legemiddelselskaper, helsemyndigheter, helseforetakene og politikere. I tillegg samarbeider vi med media og benytter oss av de kanalene vi kan for å skape oppmerksomhet rundt sakene som er viktige for våre medlemmer. 

Ved å bli medlem i Blodkreftforeningen støtter du vårt arbeid for raskere tilgang til nye medisiner og behandlinger. Bli medlem nå! 
Bli medlem