Det har vært spenning knyttet til avgjørelsen, da dette er en behandling som er tilgjengelige for lymfekreftpasienter i Finland og Sverige, og i Storbritannia. Beslutningsforum har tidligere sagt nei til å innføre Yescarta, på grunn av usikkerhet knyttet til langtidseffekt og for høy pris. Men denne gangen ble det lagt frem gode femårsdata og behandlingen ble endelige godkjent.

Les mer:

Beslutningsforum innfører CAR-T behandling. – Veldig bra for norske lymfekreftpasienter, HealthTalk 18.10.22

Innfører CAR-T-behandling for pasienter med lymfekreft, Dagens medisin, 18.10.22

Foreløpig protokoll Nye metoder, 18.10.22