Tema: nye behandlingsmetoder for blodkreft og lymfekreft. 

Etterpå får vi besøk fra Kvinnehuset som er nyoppstartet i Kristiansand. Kaia Lindtner vil fortelle litt om deres tilbud.

Likepersontjenesten vil være til stede og informere om tilbudet. Enkel bevertning.
Ingen påmelding nødvendig - bare å møte opp - alle interesserte er varmt velkomne. 


Hilsen styret i lokallagene i Blodkreftforeningen og Lymfekreftforeningen