Om foreningen

Blodkreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt en blodkreftrelatert sykdom, samt pårørende til disse.

Blodkreftforeningen er en foreningen med over 1300 medlemmer. Foreningen er tilsluttet Kreftforeningen og samarbeider tett med avdeling for blodsykdommer Rikshospitalet og andre sykehus.

Last ned brosjyre om Blodkreftforeningen (pdf)

Foreningens formål

  • Være til støtte og drive likemannsarbeid for overnevnte grupper
  • Formidle informasjon om fremskritt og nye behandlingsmetoder til medlemmer og andre
  • Utgi medlemsbladet «I margen» og vedlikeholde hjemmesidene

Behovet for foreningen er stor, særlig fordi mange føler behov for støtte og samtale med andre som gjennomgår og har gjennomgått samme behandling. Foreningen arbeider særlig for å drive likemannsarbeid og å være et trygt samlingspunkt for mennesker i samme situasjon.

Organisasjon

Historien

Foreningen ble stiftet på Montebello-Senteret på Lillehammer, 13. november 1991 og het Norsk Forening for Benmargstransplanterte fram til juni 2008. I 2008 forandret foreningen vedtektene til også å inkludere leukemipasienter som ikke er stamcelletransplanterte og foreningen tok navnet Margen. I 2013 endret foreningen navnet til Blodkreftforeningen og på den måten favner vi alle pasienter med blodkreftrelatert sykdom.