Om foreningen

Blodkreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt en blodkreftrelatert sykdom, samt pårørende til disse.

Se filmen «20 fjes». Her forteller medlemmer i Blodkreftforeningen om sin sykdom og hva det betyr å tilhøre felleskapet i Blodkreftforeningen.

Blodkreftforeningen er en foreningen med over 1500 medlemmer. Foreningen er tilsluttet Kreftforeningen og samarbeider tett med avdeling for blodsykdommer Rikshospitalet og andre sykehus.

Last ned brosjyre om Blodkreftforeningen (pdf)

Foreningens formål

Vårt hovedformål er å bidra til et bedre liv for våre medlemmer.

Våre oppgaver:

  • interessearbeid overfor myndigheter og helsevesen
  • formidle informasjon til medlemmene og andre om framskritt og nye behandlingsmetoder
  • sørge for informasjon til medlemmene, spesielt gjennom utgivelse av medlemsbladet I margen, nettside og sosiale medier
  • være til støtte, og drive likepersonarbeid for personer som har, eller har hatt blodkreftrelaterte sykdommer – samt pårørende til disse
  • spre kunnskap om blodkreft og Blodkreftforeningen til samfunnet

Se informasjonsfilm som Blodkreftforeningen har lagd i forbindelse med at vi ble valgt av Lotteritilsynet til å være den veldedig organisasjon som fikk deler av omsetningen fra NM i turneringspoker.

.

Organisasjon

Historien

Se informasjonsfilm som Blodkreftforeningen har lagd i forbindelse med at vi ble valgt av Lotteritilsynet til å være den veldedig organisasjon som fikk deler av omsetningen fra NM i turneringspoker.

Foreningen ble stiftet på Montebello-Senteret på Lillehammer, 13. november 1991 og het Norsk Forening for Benmargstransplanterte fram til juni 2008. I 2008 forandret foreningen vedtektene til også å inkludere leukemipasienter som ikke er stamcelletransplanterte og foreningen tok navnet Margen. I 2013 endret foreningen navnet til Blodkreftforeningen og på den måten favner vi alle pasienter med blodkreftrelatert sykdom.

 

 

 

Se informasjonsfilm som Blodkreftforeningen har lagd i forbindelse med at vi ble valgt av Lotteritilsynet til å være den veldedig organisasjon som fikk deler av omsetningen fra NM i turneringspoker