Om foreningen

Blodkreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt en blodkreftrelatert sykdom, samt pårørende til disse.

Se filmen «20 fjes». Her forteller medlemmer i Blodkreftforeningen om sin sykdom og hva det betyr å tilhøre felleskapet i Blodkreftforeningen.

Blodkreftforeningen er en foreningen med over 2400 medlemmer. Foreningen er medlem av Kreftforeningen og samarbeider tett med avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet og andre sykehus.

Les mer om oss: Blodkreftforeningens – for pasienter og pårørende

Foreningens formål

Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har, eller har hatt blodkreftrelaterte sykdommer – samt pårørende til disse.
Foreningen hovedmål er å bidra til et bedre liv for medlemmene.

Sentrale oppgaver er:
a) være til støtte for blodkreftrammede og deres pårørende, og drive likepersonarbeid
b) formidle pasient- og pårørenderettet informasjon om blodkreft, spesielt om framskritt og nye behandlingsmetoder, samt om foreningens virksomhet
c) interessearbeid ovenfor politikere, myndigheter og helsevesen
d) profilering ovenfor allmenheten om blodkreft og foreningens virksomhet

 

Organisasjon

Historien

Se informasjonsfilm som Blodkreftforeningen har lagd i forbindelse med at vi ble valgt av Lotteritilsynet til å være den veldedig organisasjon som fikk deler av omsetningen fra NM i turneringspoker.

Foreningen ble stiftet på Montebellosenteret på Lillehammer, 13. november 1991 og het Norsk Forening for Benmargstransplanterte fram til juni 2008. I 2008 forandret foreningen vedtektene til også å inkludere leukemipasienter som ikke er stamcelletransplanterte og foreningen tok navnet Margen. I 2013 endret foreningen navnet til Blodkreftforeningen og på den måten favner vi alle pasienter med blodkreftrelatert sykdom.

 

 

 

Se informasjonsfilm som Blodkreftforeningen har lagd i forbindelse med at vi ble valgt av Lotteritilsynet til å være den veldedig organisasjon som fikk deler av omsetningen fra NM i turneringspoker