Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er en type kreft som skyldes at kroppen produserer for mange av en type hvite blodceller som kalles lymfocytter. Vi har to typer lymfocytter, B celler og T celler, og B cellene er vanligst ved KLL.

Å leve med en kronisk kreftsykdom

– Det å være kronisk kreftsyk er noe vi trenger mer oppmerksomhet rundt. Jeg lever med en sykdom som jeg aldri vil bli frisk av og som jeg ikke vet når vil blusse opp igjen. Samtidig ser jeg frisk ut, noe jeg slett ikke er, sier Trude Wetaas.

Viktig engasjement

– Vi gir full støtte til det arbeidet Finn Helge Quist har lagt ned for å få fortgang i myndighetens arbeid med å få godkjent nye medisiner for myelomatose, sier Blodkreftforeningens nestleder Jacob Hygen.