Gi en gave

Vårt arbeid er basert på støtte fra samarbeidspartnere og frivillige donasjoner. Vi setter stor pris på all støtte som muliggjør vårt arbeid for andre med blodkreft.

Blodkreftforeningen har nærmere 100 tillitsvalgte og likemenn som jobber på frivillig basis for at andre pasienter med blodkreft skal få et bedre tilbud og oppleve større trygghet i sitt sykdomsforløp. Dette gjøres blant annet gjennom Blodkreftforeningens likemannstjeneste, medlemsbladet «I margen» , tilstedeværelse på Vardesentrene, medlemsmøter og stands med medisinske foredrag, medlemsturer og andre aktiviteter.

Blodkreftforeningens frivillige arbeider med å opprettholde dagens tilbud, samt videreutvikle dette for vår pasientgruppe. Vi har også en viktig jobb og gjøre med å nå ut til flere i samme situasjon og sørge for å rekruttere flere medlemmer blant diagnosegruppen.

På forhånd, tusen takk for støtten.

Med vennlig hilsen
Blodkreftforeningen

Pengegave

Pengegaver kan overføres til Blodkreftforeningens kontonummer: 5082 07 86901. Merk overføringen med navn og formål.

Benytt nummer: 52035

Merk Gaver på over kr. 500,- i året til Blodkreftforeningen gir rett til skattefradrag. Du kan få skattefradrag for inntil 25 000 kroner. Dersom du ønsker skattefradrag for din gave må navn og fødselsnummer (11 sifre) oppgis ved overføring eller meld inn informasjonen via [email protected]. Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer (9 sifre).

Gavemedlemskap

Er du tom for gaveideer? Hvorfor ikke gi bort et medlemskap i Blodkreftforeningen. Et gavemedlemskap i Blodkreftforeningen er en viktig gave både for den som får gaven og for Blodkreftforeningens arbeid.

Årskontingenten er kr 200,-

Et gavemedlemskap bestilles ved å sende en e-post til [email protected]

Minnegaver

Når en nær pårørende eller bekjent skal gravlegges, kommer det ofte opp spørsmål om det er ønskelig med blomster til hjemmet eller om det er aktuelt med en minnegave til et godt formål. En slik gave har gjerne et formål som har tilknytning til avdødes liv og engasjement, eller sykdomsbilde.

Mange pårørende ønsker å hedre avdødes minne ved å gi en gave til en interesseorganisasjon som Blodkreftforeningen. Blodkreftforeningen takker for minnegaver, kontakt [email protected]

Grasrotandelen

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Ved spill på Norsk Tippings terminalspill Multix er Grasrotandelen 10 prosent av spillinnsatsen etter fradrag for gevinster. Dette beregnes hver dag, og fordeles til spillernes grasrotmottakere.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago. Dette fordi alt overskuddet fra Extra går til stiftelsen Helse og Rehabilitering, Flax spilles uregistrert og på Belago fordeles overskuddet via de lokale bingohallene.

Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.

For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping. Du leser mer om Spillerkortet her

Disse lokallagene i Blodkreftforeningen er Grasrot mottakere:

  • Blodkreftforeningen Oslo og omegn
  • Blodkreftforeningen Vest-Norge
  • Blodkreftforeningen Midt-Norge (søk på Margen)
  • Blodkreftforeningen Nord-Norge (søk på Margen)

Tilknytt deg nå. Søk etter lokallaget du ønsker å knytte deg til her