Kategori: Vårt arbeid

Ekspertpanelet gir pasienter mulighet for ny medisinsk vurdering

–  En viktig hensikt med Ekspertpanelet er at pasienter og pårørende skal kjenne seg sikre på̊ at all relevant behandling er vurdert. Håpet er at vårt råd skal gi ro og mestring for pasient og pårørende, og at det skal være med på å hjelpe dem til å lande i situasjonen de står i, sier Borghild Helene Sandøy Straume, koordinator for Ekspertpanelets sekretariat.

– Vi trenger hele tiden flere givere!

Benmarggiverregisteret ved Oslo universitetssykehus feirer 30 år! Gjennom disse årene har registeret vervet 53 000 givere, av disse har 619 givere gitt stamceller til en ubeslektet pasient. Behovet for flere givere er konstant tilstede, og aller helst ønsker registret seg unge menn.

Beslutningsform begrenser behandlingsmulighetene for myelomatosepasienter

Selv om man i dag har gode behandlingsformer for myelomatose så begrenser Beslutningsforum mulighetene for nye medisiner og medikamentkombinasjoner. Dersom legene hadde fått tatt i bruk det som finnes av behandling hadde totaloverlevelsen hadde blitt betydelig lengre mener Fredrik Schjesvold, overlege ved avdeling for blodsykdommer ved OUS og leder for Oslo Myeloma Center. Han får støtte av Blodkreftforeningens leder Olav Ljosne i
Alt om din helse's temabilag: "Benmargskreft – kreftsykdommen der legene har mest å spille på".