Kategori: Vårt arbeid

Myelomatose workshop i Bergen

Vi er så heldige at vi i Norge har to sterke forskningsmiljøer for myelomatose, ved St. Olavs/NTNU og ved OUS, og der begge dekker hele spektret fra grunnforskning til klinisk utprøving. For ytterligere å bedre kontakten mellom de to miljøene, ble det arrangert en workshop i Bergen 14. november i forkant av Onkologisk Forum. Et 20-talls forskere deltok, der det ble gitt presentasjoner fra aktuell forskning i begge miljøene.

Nytt lokallag i Møre og Romsdal

Gledelige nyheter for medlemmer i Møre og Romsdal! 30.okt ble det stiftet lokallag i fylket. 12 medlemmer av Blodkreftforeningen var samlet på Lærings -og mestringssenteret ved Ålesund sykehus og de ble enstemmig vedtatt å etablere lokallag.

Informativt møte i Oslo og omegn lokallag

På årets høsttreff den 27/9 hadde lokallaget i Oslo og omegn besøk av Lise Solberg Nes og Elin Børøsund fra SPS (senter for pasientmedvirkning og samhandlings forskning). Deltakerene fikk en innføring av hvilke prosjekter de jobber med, og hva som kan forventes i fremtiden. En av visjonene er bedre helse på den enkeltes premisser. Senteret er en del av OUS, og ikke en kommersiell aktør.

Evig takknemlig for givere!

– Den følelsen av å ligge helt hjelpeløs og vite at det er noen fremmede der ute som gir blod, blod som man trenger så sårt. Det er helt uvurderlig, sier Wenche Sørgård Rønnestad, medlem i Blodkreftforeningen.