Kategori: Vårt arbeid

Velkommen til landsmøte i Blodkreftforeningen 9.september

Leder i Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne, oppmuntrer medlemmer til å delta på foreningens digitale landsmøte i september.
– Vi hadde i det lengste håpet å invitere til en fysisk samling i høst, med både landsmøte og landskonferanse, men dagens koronasituasjon gjør dette vanskelig. Vi har derfor valgt å arrangere selve landsmøte som et digitalt møte, som vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har lyst og mulighet til å delta på, sier Ljøsne.

Deltakelse på webinar i regi av Kreftforeningen

Leder av Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne, deltok på Kreftforeningens webinar forrige uke, hvor han i samtale med lege og forsker ved Akershus universitetssykehus, Even Holth Rustad, diskuterte om norske kreftpasienter venter for lenge på moderne kreftbehandling. Opptak fra webinaret er nå tilgjengelig.

Uholdbar praksis!

– Blodkreftforeningen er svært kritiske til at det, med dagens retningslinjer, er vanskelig for pasienter å få tilgang til nye medisiner gjennom Compassionate use programmer. Dagens system setter både pasienter og helsepersonell i en svært vanskelig situasjon, og fører til et klasseskille blant pasienter. Det er på høy tid at helsemyndighetene og legemiddelselskapene kommer frem til en ordning hvor pasienter kan gis tilgang til nye medisiner før disse er godkjent av Beslutningsforum, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.