Kategori: Vårt arbeid

Dette svarer politikerne på våre spørsmål

I valginnspurten har vi spurt alle de politiske partiene om hvilke planer de har når det kommer til noen av våre viktigste kampsaker: Bedre behandling for blodkreftpasienter, raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder, og hvordan vi kan få flere kliniske studier til Norge. Her er svarene:

Et steg på veien for å flere studier til Norge

Blodkreftforeningen skrev sammen med Kreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. under på et felles bekymringsbrev om den manglende oppfølgingen av høringen om genteknologiloven i 2020. Brevet ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden.

Byråkrati og prestisje går foran alvorlig syke

Debattinnlegg av leder i Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne, publisert i Aftenposten 02.08.2021:
De siste dagene har både lederne for våre fire helseforetak og lederen for Legemiddelindustrien diskutert i Aftenposten hvorfor nye legemidler er så dyre. Det er forunderlig og forstemmende å se at begge sider ser ut til å glemme det viktigste i dette: pasientenes liv og livskvalitet. 

Velkommen til landsmøte i Blodkreftforeningen 9.september

Leder i Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne, oppmuntrer medlemmer til å delta på foreningens digitale landsmøte i september.
– Vi hadde i det lengste håpet å invitere til en fysisk samling i høst, med både landsmøte og landskonferanse, men dagens koronasituasjon gjør dette vanskelig. Vi har derfor valgt å arrangere selve landsmøte som et digitalt møte, som vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har lyst og mulighet til å delta på, sier Ljøsne.