Kategori: Vårt arbeid

Ta dose 3!

En nylig publisert studie viser at fullvaksinerte myelomatosepasienter, har økt risiko for å få covid-19 infeksjon og også økt sjanse for innleggelse sammenlignet med personer som ikke har hatt kreft. Imidlertid tar studien utgangspunkt i gjennomsnittet for hele pasientgruppen, en gruppe hvor det er store individuelle forskjeller.
Vår tilknyttede hematolog, Anders Waage, er tydelig på at det uansett er svært viktig for alle blodkreftpasienter å ta den tredje dosen, nye studier viser nemlig at effekten tredobles.

Ja til Lenalidomid i Beslutningsforum

13.desember sa Beslutningsforum ja til å innføre Lenalidomid, som er virkestoffet i Revlimid, til flere behandlinger for myelomatosepasienter. Selv om dette er gledelige nyheter så kommer også godkjenningen på overtid, Revlimid har fått nei i flere omganger i Beslutningsforum tidligere. Først etter at patentet på virkestoffet nå utløper, og Sykehusinnkjøp har inngått en ny, sterkt redusert, avtale på virkestoffet, blir Lenalidomid godkjent.

Forskningstildelinger fra Kreftforeningen 2021

I år har Kreftforeningen delt ut 176 millioner kroner i forskningstildeinger, mange av prosjektene retter seg ikke mot spesifikke kreftformer, men mot kreftbehandling generelt, de fleste av disse prosjektene er ulike former for forskning på immunterapi. Forskningsprosjekter på blodkreft er tildelt nesten 24 millioner kroner.

Dette svarer politikerne på våre spørsmål

I valginnspurten har vi spurt alle de politiske partiene om hvilke planer de har når det kommer til noen av våre viktigste kampsaker: Bedre behandling for blodkreftpasienter, raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder, og hvordan vi kan få flere kliniske studier til Norge. Her er svarene: