Kategori: Vårt arbeid

Noe redusert studieaktivitet

Koronasituasjonen gjør at rekruttering til en del studier på blodkreftområdet har stanset litt opp. Noe av årsaken kan være at pasientene selv har kviet seg for å reise inn til sykehuset, og det jobbes nå for å gjøre det enklere å følge opp pasienter og studieadministrasjon også digitalt.

Koronavirus: mange blodkreftpasienter tilhører utsatte grupper

Oppdatert info 19.03.20.
Hvilke forhåndsregler bør kreftpasienter ta i dagens situasjon, tilhører alle blodkreftpasienter risikogrupper, også de som er ferdig med kreftbehandling? Koronaviruset fører med seg bekymring og usikkerhet hos mange pasienter og pårørende.
Under finner du nyttig informasjon for blodkreftpasienter, både for deg som er i behandling og for deg som er ferdigbehandlet.

Blodkreftforeningen avlyser planlagte arrangementer

Blodkreftforeningen har besluttet å avlyse planlagte arrangementer i mars, april og mai på grunn av koronaviruset. Dette gjør vi for å forebygge smitte på et generelt plan, men også fordi mange av våre medlemmer inngår i gruppen som kan være ekstra utsatte for å bli alvorlig syke av viruset. Vi har vært i kontakt med leger innenfor vårt område, og fått anbefalt at det er sikrest å være føre var, da det fortsatt er uvisshet rundt smittespredning og alvorlighet knyttet til viruset.