Kategori: Vårt arbeid

Deltakelse på webinar i regi av Kreftforeningen

Leder av Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne, deltok på Kreftforeningens webinar forrige uke, hvor han i samtale med lege og forsker ved Akershus universitetssykehus, Even Holth Rustad, diskuterte om norske kreftpasienter venter for lenge på moderne kreftbehandling. Opptak fra webinaret er nå tilgjengelig.

Uholdbar praksis!

– Blodkreftforeningen er svært kritiske til at det, med dagens retningslinjer, er vanskelig for pasienter å få tilgang til nye medisiner gjennom Compassionate use programmer. Dagens system setter både pasienter og helsepersonell i en svært vanskelig situasjon, og fører til et klasseskille blant pasienter. Det er på høy tid at helsemyndighetene og legemiddelselskapene kommer frem til en ordning hvor pasienter kan gis tilgang til nye medisiner før disse er godkjent av Beslutningsforum, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.

Verdens kreftdag 4.februar

Gunnar Garthus (72) er en av landets mange tusen pårørende.
– Det er «vi» som har sykdommen, ikke bare hun, sier Gunnar.
Sjokket var stort da Gunn Åse fikk myelomatose i 2015. Siden har Gunnar og Gunn Åse Hammervik (66) stått sammen om å takle både opp- og nedturer i årene etter.

Normal aktivitet ved sykehusene

En høst med økende smittetall ser ikke ut til å påvirke oppfølgingen for blodkreftpasienter. Blodkreftforeningen har sjekket status ved de store sykehusene i landet, Rikshospitalet (OUS), St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).