Kategori: Vårt arbeid

Podcast om amyloidose

Amyloidose er en sjelden diagnose som det er lite kjennskap til - også blant helsepersonell, noe som medfører at dette er en sykdom som mange går lenge med uten å bli diagnostisert. Det gjorde også Tone Mørk, som deler sine erfaringer i denne podcasten om amyloidose. Her medvirker også styreleder i Blodkreftforeningen Olav Ljosne og overlege Fredrik Schjesvold.

Naturmedisin til kreftpasienter – er det trygt?

Noen pasienter kan være fristet til å prøve ulike former for naturmedisin, men det finnes ingen fullgod oversikt over alle bivirkninger eller mulige interaksjoner med legemidler disse kan ha. Ut fra et føre var prinsipp frarådes derfor bruk av plantebaserte produkter for personer med alvorlig sykdom, ifølge Relis.