Kategori: Vårt arbeid

Podcast om amyloidose

Amyloidose er en sjelden diagnose som det er lite kjennskap til - også blant helsepersonell, noe som medfører at dette er en sykdom som mange går lenge med uten å bli diagnostisert. Det gjorde også Tone Mørk, som deler sine erfaringer i denne podcasten om amyloidose. Her medvirker også styreleder i Blodkreftforeningen Olav Ljosne og overlege Fredrik Schjesvold.

Naturmedisin til kreftpasienter – er det trygt?

Noen pasienter kan være fristet til å prøve ulike former for naturmedisin, men det finnes ingen fullgod oversikt over alle bivirkninger eller mulige interaksjoner med legemidler disse kan ha. Ut fra et føre var prinsipp frarådes derfor bruk av plantebaserte produkter for personer med alvorlig sykdom, ifølge Relis.

Ta dose 3!

En nylig publisert studie viser at fullvaksinerte myelomatosepasienter, har økt risiko for å få covid-19 infeksjon og også økt sjanse for innleggelse sammenlignet med personer som ikke har hatt kreft. Imidlertid tar studien utgangspunkt i gjennomsnittet for hele pasientgruppen, en gruppe hvor det er store individuelle forskjeller.
Vår tilknyttede hematolog, Anders Waage, er tydelig på at det uansett er svært viktig for alle blodkreftpasienter å ta den tredje dosen, nye studier viser nemlig at effekten tredobles.

Ja til Lenalidomid i Beslutningsforum

13.desember sa Beslutningsforum ja til å innføre Lenalidomid, som er virkestoffet i Revlimid, til flere behandlinger for myelomatosepasienter. Selv om dette er gledelige nyheter så kommer også godkjenningen på overtid, Revlimid har fått nei i flere omganger i Beslutningsforum tidligere. Først etter at patentet på virkestoffet nå utløper, og Sykehusinnkjøp har inngått en ny, sterkt redusert, avtale på virkestoffet, blir Lenalidomid godkjent.

Forskningstildelinger fra Kreftforeningen 2021

I år har Kreftforeningen delt ut 176 millioner kroner i forskningstildeinger, mange av prosjektene retter seg ikke mot spesifikke kreftformer, men mot kreftbehandling generelt, de fleste av disse prosjektene er ulike former for forskning på immunterapi. Forskningsprosjekter på blodkreft er tildelt nesten 24 millioner kroner.