Kategori: Vårt arbeid

Uholdbar praksis!

– Blodkreftforeningen er svært kritiske til at det, med dagens retningslinjer, er vanskelig for pasienter å få tilgang til nye medisiner gjennom Compassionate use programmer. Dagens system setter både pasienter og helsepersonell i en svært vanskelig situasjon, og fører til et klasseskille blant pasienter. Det er på høy tid at helsemyndighetene og legemiddelselskapene kommer frem til en ordning hvor pasienter kan gis tilgang til nye medisiner før disse er godkjent av Beslutningsforum, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.

Verdens kreftdag 4.februar

Gunnar Garthus (72) er en av landets mange tusen pårørende.
– Det er «vi» som har sykdommen, ikke bare hun, sier Gunnar.
Sjokket var stort da Gunn Åse fikk myelomatose i 2015. Siden har Gunnar og Gunn Åse Hammervik (66) stått sammen om å takle både opp- og nedturer i årene etter.

Normal aktivitet ved sykehusene

En høst med økende smittetall ser ikke ut til å påvirke oppfølgingen for blodkreftpasienter. Blodkreftforeningen har sjekket status ved de store sykehusene i landet, Rikshospitalet (OUS), St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Våre seminarer 2021

Vi har planlagt en rekke seminarer i 2021, og mange av disse vil gjennomføres digitalt. Koronasituasjonen vil trolig gjøre at vi først under høsten 2021 kan vurdere om vi igjen kan samles fysisk til seminarer og andre arrangementer.

– Hverdagsrutinene er krykker

Vi går igjen inn i en fase med økt isolasjon, noe som i stor grad fører til at mange kreftpasienter må ta ekstra forhåndsregler. Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse løfter frem de enkle hverdagsrutinene som den beste måten å opprettholde stabilitet i en hverdag som føles usikker.