Kategori: Vårt arbeid

Våre seminarer 2021

Vi har planlagt en rekke seminarer i 2021, og mange av disse vil gjennomføres digitalt. Koronasituasjonen vil trolig gjøre at vi først under høsten 2021 kan vurdere om vi igjen kan samles fysisk til seminarer og andre arrangementer.

– Hverdagsrutinene er krykker

Vi går igjen inn i en fase med økt isolasjon, noe som i stor grad fører til at mange kreftpasienter må ta ekstra forhåndsregler. Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse løfter frem de enkle hverdagsrutinene som den beste måten å opprettholde stabilitet i en hverdag som føles usikker.

Vi ønsker å øke kunnskapen om blodkreft

Blodkreftforeningen har laget en oversiktbrosjyre med tittelen «Blodkreft fra A til Å» som vi nå har sendt ut til alle våre medlemmer med siste utgave av I margen.
I tillegg er i ferd med å ferdiggjøre en serie med diagnosespesifikke brosjyrer som gir inngående kunnskap om så vel symptomer, diagnose, behandling og seneffekter av de ulike formene for blodkreft.

Ekspertpanelet gir pasienter mulighet for ny medisinsk vurdering

–  En viktig hensikt med Ekspertpanelet er at pasienter og pårørende skal kjenne seg sikre på̊ at all relevant behandling er vurdert. Håpet er at vårt råd skal gi ro og mestring for pasient og pårørende, og at det skal være med på å hjelpe dem til å lande i situasjonen de står i, sier Borghild Helene Sandøy Straume, koordinator for Ekspertpanelets sekretariat.

– Vi trenger hele tiden flere givere!

Benmarggiverregisteret ved Oslo universitetssykehus feirer 30 år! Gjennom disse årene har registeret vervet 53 000 givere, av disse har 619 givere gitt stamceller til en ubeslektet pasient. Behovet for flere givere er konstant tilstede, og aller helst ønsker registret seg unge menn.