Kategori: Vårt arbeid

Koronavirus: mange blodkreftpasienter tilhører utsatte grupper

Oppdatert info 19.03.20.
Hvilke forhåndsregler bør kreftpasienter ta i dagens situasjon, tilhører alle blodkreftpasienter risikogrupper, også de som er ferdig med kreftbehandling? Koronaviruset fører med seg bekymring og usikkerhet hos mange pasienter og pårørende.
Under finner du nyttig informasjon for blodkreftpasienter, både for deg som er i behandling og for deg som er ferdigbehandlet.

Blodkreftforeningen avlyser planlagte arrangementer

Blodkreftforeningen har besluttet å avlyse planlagte arrangementer i mars, april og mai på grunn av koronaviruset. Dette gjør vi for å forebygge smitte på et generelt plan, men også fordi mange av våre medlemmer inngår i gruppen som kan være ekstra utsatte for å bli alvorlig syke av viruset. Vi har vært i kontakt med leger innenfor vårt område, og fått anbefalt at det er sikrest å være føre var, da det fortsatt er uvisshet rundt smittespredning og alvorlighet knyttet til viruset.

Coronaviruset – ingen grunn til økt uro

Publisert 28.02.20
–  Det største problemet med coronaviruset er kanskje nettopp det at vi må forholde oss til en del usikkerhetsmomenter slik situasjonen er i dag, blant annet hvor mange som vil rammes og hvor farlig det er. Men det er også en del momenter rundt viruset som vi er sikre på blant annet hvordan det smitter, at importfasen er i full gang, og at vi må regne med at det blir spredning i Norge, sier Anders Waage, overlege ved Avdeling for blodsykdommer ved St Olavs Hospital og professor ved NTNU.

Kronikk i Dagens Medisin 20.februar

– Det fremstår nærmest som ufattelig at legemiddelmyndighetene i de andre nordiske landene har funnet vedlikeholdsbehandlingen regningssvarende etter pristilbudet fra produsenten, men ikke i Norge, skriver Blodkreftforeningens leder, Olav Ljosne, i sin kronikk i Dagens Medisin.

NyeMetoder koster liv og leveår

NyeMetoder fungerer ikke til pasientenes beste. At Beslutningsforum har bestemt at for pasienter med benmargskreft som har fått stamcellebehandling så blir videre behandling med Revlimid for dyrt er nok et bevis på nettopp dette.
– Det vi vil er at de ser mer individuelt på pasienter og pasientgrupper. Å se alle pasienter under ett, blir urettferdig for en del, sa Olav Ljosne, leder i Blodkreftforeningen, til Dagsrevyen 9.februar 2020.