Kategori: Vårt arbeid

Mener ledelsen i SLV må skiftes ut

Køen av nye legemidler som skal metodevurderes av Statens Legemiddelverk (SLV) er uakseptabel lang. Leder av SLV, Audun Hågå, legger i Healthtalk nylig skylden på ansattflukt til bedre betalte jobber i legemiddelindustrien. Dagens ledelse med Audun Hågå i spissen har mislykkes. SLV har utvilsomt et lønnsproblem, men også et faglig problem. Hågå og hans folk har ikke lykkes med å bygge opp et faglig miljø på metodevurdering. Eneste løsningen de ser er å ansette flere.

Ny leder for Norsk Selskap for Hematologi

– Å få lov til å bidra inn i arbeidet med å lage en god utdannelse for leger som ønsker å bli hematologer, samt å sørge for at handlingsprogrammet for maligne blodsykdommer er oppdatert og å sørge for at hematologer får faglig påfyll er noe jeg brenner for, sier Ellen Brodin. Tidligere i år ble hun valgt inn som ny leder for Norsk Selskap for Hematologi.

Livsviktig statistikk

Kreftregisteret har til sammen åtte kvalitetsregistre der statistikk for de enkelte diagnosegruppene, eller de diagnosene som naturlig hører sammen, er samlet. Under Blodkreftforeningens landsmøte i år presenterte Lise Enerstvedt fra Kreftregisteret de aller nyeste tallene for lymfoide maligniteter.

Dr Google – hele verdens fastlege

Vi googler om alt annet i livene våre, og da er det naturlig at vi også går til Google for å finne informasjon om egen sykdom. Hva må vi være oppmerksomme på og hvor finnes informasjonen som er til å stole på? Redaksjonssjef i det digitale oppslagsverket Kreftlex, Hege Moland, gir nyttige råd på veien.

Både ja og nei i Beslutningsforum  

Tidsbruk og langdryge prosesser i Systemet for Nye Metoder har Blodkreftforeningen kritisert ved flere anledninger. På møtet i Beslutningsforum 23.mai ble to medisiner for blodkreftpasienter vurdert. Selv om én ble godkjent innebærer avslaget på den andre medisinen mer ventetid for pasientene.