Kategori: Vårt arbeid

Livsviktig statistikk

Kreftregisteret har til sammen åtte kvalitetsregistre der statistikk for de enkelte diagnosegruppene, eller de diagnosene som naturlig hører sammen, er samlet. Under Blodkreftforeningens landsmøte i år presenterte Lise Enerstvedt fra Kreftregisteret de aller nyeste tallene for lymfoide maligniteter.

Dr Google – hele verdens fastlege

Vi googler om alt annet i livene våre, og da er det naturlig at vi også går til Google for å finne informasjon om egen sykdom. Hva må vi være oppmerksomme på og hvor finnes informasjonen som er til å stole på? Redaksjonssjef i det digitale oppslagsverket Kreftlex, Hege Moland, gir nyttige råd på veien.

Både ja og nei i Beslutningsforum  

Tidsbruk og langdryge prosesser i Systemet for Nye Metoder har Blodkreftforeningen kritisert ved flere anledninger. På møtet i Beslutningsforum 23.mai ble to medisiner for blodkreftpasienter vurdert. Selv om én ble godkjent innebærer avslaget på den andre medisinen mer ventetid for pasientene.