Kategori: Vårt arbeid

Informativt møte i Oslo og omegn lokallag

På årets høsttreff den 27/9 hadde lokallaget i Oslo og omegn besøk av Lise Solberg Nes og Elin Børøsund fra SPS (senter for pasientmedvirkning og samhandlings forskning). Deltakerene fikk en innføring av hvilke prosjekter de jobber med, og hva som kan forventes i fremtiden. En av visjonene er bedre helse på den enkeltes premisser. Senteret er en del av OUS, og ikke en kommersiell aktør.

Evig takknemlig for givere!

– Den følelsen av å ligge helt hjelpeløs og vite at det er noen fremmede der ute som gir blod, blod som man trenger så sårt. Det er helt uvurderlig, sier Wenche Sørgård Rønnestad, medlem i Blodkreftforeningen.

Nytt styre i Blodkreftforeningen

Olav Ljøsne ble i helgen valgt til ny leder av Blodkreftforeningen.

Ljøsne som bor på Nøtterøy i Færder kommune mener at informasjon til pasienter og pårørende og fortsatt politisk press mot politikere og helsemyndigheter for å sikre pasienter best mulig oppfølging vil bli det viktigste for foreningen i årene fremover.