Kategori: Vårt arbeid

Forskningstildelinger fra Kreftforeningen 2021

I år har Kreftforeningen delt ut 176 millioner kroner i forskningstildeinger, mange av prosjektene retter seg ikke mot spesifikke kreftformer, men mot kreftbehandling generelt, de fleste av disse prosjektene er ulike former for forskning på immunterapi. Forskningsprosjekter på blodkreft er tildelt nesten 24 millioner kroner.

Dette svarer politikerne på våre spørsmål

I valginnspurten har vi spurt alle de politiske partiene om hvilke planer de har når det kommer til noen av våre viktigste kampsaker: Bedre behandling for blodkreftpasienter, raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder, og hvordan vi kan få flere kliniske studier til Norge. Her er svarene:

Et steg på veien for å flere studier til Norge

Blodkreftforeningen skrev sammen med Kreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. under på et felles bekymringsbrev om den manglende oppfølgingen av høringen om genteknologiloven i 2020. Brevet ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden.

Byråkrati og prestisje går foran alvorlig syke

Debattinnlegg av leder i Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne, publisert i Aftenposten 02.08.2021:
De siste dagene har både lederne for våre fire helseforetak og lederen for Legemiddelindustrien diskutert i Aftenposten hvorfor nye legemidler er så dyre. Det er forunderlig og forstemmende å se at begge sider ser ut til å glemme det viktigste i dette: pasientenes liv og livskvalitet.