Kategori: Transplantasjon

Senvirkninger etter stamcelletransplantasjon

Overlevelsen er blitt god for de som nå får allogen stamcelletransplantasjon, men med mange langtidsoverlevere har vi også fått mange pasienter som sliter med senvirkninger etter behandlingen. – Det er viktig at vi greier å følge opp disse pasientene slik at de får hjelp for senvirkningene, sier hematolog Lorentz Brinch som er en av nestorene innen transplantasjonsmedisin i Norge.

–   Vi ønsker flere unge benmargsgivere

– Det er alltid et behov for flere benmargsgivere og vi ønsker oss særlig yngre givere. Det norske benmargsgiverregisteret hadde i 2018 35 000 registrerte givere, men av disse var 50 prosent over 41 år, sier Irene Andersen, som er bioingeniør, og leder for Enhet for stamcellegivere ved Seksjon for transplantasjonsimmunologi og leder i Det norske benmargsgiverregisteret.