Kategori: Pasienthistorier

Fikk ALL som 5-åring

Stein-Magne Aksnes (38) fra Bergen var 5 år gammel da han ble påvist syk med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Etter to tilbakefall og påfølgende tøffe behandlinger ble han erklært kreftfri som 14-åring. Kreftfri er han fortsatt, men senskadene må han leve med livet ut.

Et annerledes liv

Anita Nymo (38) ble rammet av den sjeldne kroniske blodkreftsykdommen myeloproliferativ sykdom (MPN) i 2005. Sykdommen har endret livet hennes, men takket være god oppfølging av fastlegen og hematologen har hun lært seg å leve med den.