Kategori: Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

KLL-behandlinger vurdert i Beslutningsforum

Av fire KLL-behandlinger ble kun én godkjent i Beslutningsforum 12.12.22. For høy pris sammenliknet med andre behandlingsalternativer legges til grunn.
– Den største utfordringen med denne avgjørelsen er at vi ikke får flere alternativer for eldre, svakere pasienter; dette er pasienter som hadde hatt størst behov, sier Avdelingsleder, Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, Geir E.Tjønnfjord.