Kategori: Forskning

Impress-studien åpner for blodkreftpasienter

Så langt har 359 pasienter vært inne til vurdering for å delta i Impress-studien, men ingen av de har vært pasienter med en eller annen form for blodkreft. En har hatt lymfom.
– I løpet av noen måneder vil vi få nye medisiner tilgjengelig, og da vil det bli større muligheter for blodkreftpasienter, sier professor og prosjektleder for Impress Norway, Åslaug Helland.

Immunforsvaret som våpen

Framtidens kreftbehandling, hvordan ser den ut? Mye tyder på at immunterapi og målrettet, spesialtilpasset behandling er det vi ser mer av i framtiden. Nå foregår mange forsøk der ulike medikamenter prøves ut i ulike kombinasjoner.

Banebrytende forskning på celleterapi

– CAR-T har vært en fantastisk suksess for lymfekreft og akutt lymfatisk leukemi, og ser også svært lovende ut for behandling av myelomatose. Dette har bidratt til at forskere verden over de siste 10 årene har jobbet for å forske frem CAR-T som kan fungere på andre typer av kreft. Men man har ikke lykkes å finne en CAR som fungerer på andre kreftformer enn ondartet B-cellekreft. Hovedgrunnen til dette har vært at det er vanskelig å finne gode mål utenpå kreftcellene, forklarer Johanna Olweus, professor og seksjonsleder ved Seksjon for kreftimmunologi ved Senter for avansert celleterapi (ACT) på Radiumhospitalet.

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.