Kategori: Covid-19

Ta dose 3!

En nylig publisert studie viser at fullvaksinerte myelomatosepasienter, har økt risiko for å få covid-19 infeksjon og også økt sjanse for innleggelse sammenlignet med personer som ikke har hatt kreft. Imidlertid tar studien utgangspunkt i gjennomsnittet for hele pasientgruppen, en gruppe hvor det er store individuelle forskjeller.
Vår tilknyttede hematolog, Anders Waage, er tydelig på at det uansett er svært viktig for alle blodkreftpasienter å ta den tredje dosen, nye studier viser nemlig at effekten tredobles.

Normal aktivitet ved sykehusene

En høst med økende smittetall ser ikke ut til å påvirke oppfølgingen for blodkreftpasienter. Blodkreftforeningen har sjekket status ved de store sykehusene i landet, Rikshospitalet (OUS), St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Blodkreft og covid-19

Kort informasjonsfilm: fakta og risiko for blodkreftpasienter.
Per Egil Hegge, 80 år, har myelomatose og ble rammet av koronainfeksjon. Professor og immunolog, Anne Spurkeland, og overlege ved OUS, Geir Tjønnfjord, redegjør rundt fakta om covid-19, råd og risiko for kreftpasienter.

Samfunnet åpner opp – hva nå?

Oppdatert info 30.04.20: Nå når samfunnet gradvis starter med å åpne opp igjen fører dette med seg flere spørsmål hos mange blodkreftpasienter og pårørende. Blodkreftforeningen har vært i kontakt med Rikshospitalet, St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for å undersøke hvordan situasjonen er for blodkreftpasienter ved sykehusene.

Noe redusert studieaktivitet

Koronasituasjonen gjør at rekruttering til en del studier på blodkreftområdet har stanset litt opp. Noe av årsaken kan være at pasientene selv har kviet seg for å reise inn til sykehuset, og det jobbes nå for å gjøre det enklere å følge opp pasienter og studieadministrasjon også digitalt.