Kategori: Aplastisk anemi

Livet er satt på vent

– Det opplevdes som veldig skummelt å få en så sjelden diagnose, som jeg ikke kunne noe om heller. Jeg har også kjent på en del ekstra utålmodighet og irritasjon fordi jeg har så mange spørsmål, og det er så få svar å få. Det er til tider frustrerende, forteller Inger Anne Strand, som ble rammet av Aplastisk anemi som 28-åring.