Brosjyrer

Blodkreftforeningen utvikler og produserer en rekke brosjyrer. Her kan du laste disse ned i pdf-format.

Brosjyrer om de ulike blodkreftdiagnosene:

Til deg som har Akutt lymfoblastisk leukemi, ALL
Til deg som har Akutt myelogen leukemi, AML
Til deg som har Amyloidose
Til deg som har Aplastisk anemi
Til deg som har Essensiell trombocytemi, ET
Til deg som har Kronisk lymfatisk leukemi, KLL
Til deg som har Kronisk myelogen leukemi, KML 
Til deg som har Lymfekreft 
Til deg som har Myelodysplastisk syndrom, MDS
Til deg som har Myelofibrose, MF
Til deg som har Myelomatose
Til deg som har Polycytemia vera, PV
Til deg som har Waldenstrøms

 

Blodkreft fra A til Å

Blodkreft fra A til Å er et viktig bidrag i dette informasjonsarbeidet. Å få en blodkreftdiag- nose er en voldsom og livsforandrende hendelse hvor man som pasient og pårørende også blir nødt til å forholde seg til svært mange nye ord og begreper. Brosjyren er utformet som alfabetisk slik at det skal være enkelt for deg å finne frem til ulike begrep og forklaringer. Her finner du medisinske faguttrykk som omhandler de ulike formene for blodkreft/alvorlig blodsykdom, undersøkelser, prøver og ulike behandlinger. Vi har forsøkt å gi enkle og tyde- lige forklaringer på alt som kan oppfattes komplisert.
Blodkreft fra A til Å 

 

Send oss en epost dersom du ønsker å bestille våre brosjyrer: [email protected]
Vi sender kostnadsfritt til både privatpersoner og sykehus. Send navn og adresse, samt antall.