Senvirkninger etter stamcelletransplantasjon

Overlevelsen er blitt god for de som nå får allogen stamcelletransplantasjon, men med mange langtidsoverlevere har vi også fått mange pasienter som sliter med senvirkninger etter behandlingen. – Det er viktig at vi greier å følge opp disse pasientene slik at de får hjelp for senvirkningene, sier hematolog Lorentz Brinch som er en av nestorene innen transplantasjonsmedisin i Norge.

Både ja og nei i Beslutningsforum  

Tidsbruk og langdryge prosesser i Systemet for Nye Metoder har Blodkreftforeningen kritisert ved flere anledninger. På møtet i Beslutningsforum 23.mai ble to medisiner for blodkreftpasienter vurdert. Selv om én ble godkjent innebærer avslaget på den andre medisinen mer ventetid for pasientene.