Åpent møte Medlemsmøte

Webinar om Myelodysplastisk syndrom (MDS)

Dato for arrangementet 01.09.2021

Tid for arrangementet 16:00

Sted for arrangementet Nettarrangement

Blodkreftforeningen vil arrangere webinar om sykdommen MDS onsdag 1. september klokken 1600.

Foredragsholdere vil blant annet være Astrid Olsnes Kittang og Ingunn Dybedal.

Vi kommer tilbake til mer detaljert program over ferien, men du kan melde deg på allerede nå.

Det vil bli en spørrerunde hvor foredragsholderne svarer på spørsmål fra seerne. Spørsmål til foredragsholderne kan sendes inn under sendingen, eller sendes på e-post til [email protected] før arrangementet.

Lenke til livestream sendes ut til alle påmeldte i forkant av webinaret.