Medlemsmøte

Webinar om blodkreft og covid-19

Dato for arrangementet 03.06.2020

Tid for arrangementet 16:30

Sted for arrangementet Webinar

Blodkreftforeningen arrangerer webinar 3.juni: Blodkreft og covid-19 – hva er konsekvensen for pasienter og pårørende?

Program:

1630: Velkommen til webinar, ved Blodkreftforeningens leder Olav Ljøsne

1640: Vi viser filmen blodkreft og korona

1645: Korona og blodkreft. Overlege og leder for avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet, Geir Tjønnfjord, vil snakke om hva koronapandemien betyr for behandling og oppfølging av pasienter, og om det er spesielle forholdsregler pasienter bør ta.

1710:    Risiko for stamcelletransplanterte. Overlege og seksjonsleder ved seksjon for stamcelletransplantasjon  ved Rikshospitalet, Tobias Geddde-Dahl, gå nærmere inn på risiko og forhåndregler rundt covid-19 for de som er stamcelletransplanterte.

1730: Spørrerunde. Deltakerne kan sende inn spørsmål til foredragsholderne under sendingen, eller sende de inn på forhånd til [email protected]

Webinaret blir streamet live. Etter at du har meldt deg på vil du i forkant av 3.juni få tilsendt lenke til å følge livestreamingen av seminaret.