Åpent møte

Webinar om Aplastisk anemi

Dato for arrangementet 08.06.2022

Tid for arrangementet 15:00

Sted for arrangementet Nettarrangement

Blodkreftforeningen inviterer til webinar om Aplastisk anemi.

Under sendingen vil vi komme inn på tema som:

  • Diagnosen Aplastisk anemi, symptomer og utredning
  • Dagens behandling
  • Forskning
  • Oppfølging, senskader og hvordan leve med sykdommen

Med oss i panelet har vi overlegene Tor Henrik Anderson Tvedt og Camilla Dao Vo fra Avdeling for Blodsykdommer ved Rikshospitalet og vi har pasient Britt Karlsen som vil dele sine erfaringer med å ha diagnosen Aplastisk anemi.

Webinaret er åpent for alle, men vi trenger din påmelding. Lenke til livestream sendes ut til alle påmeldte i forkant av webinaret. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.