Åpent møte Medlemsmøte

Webinar om Akutt myelogen leukemi (AML)

Dato for arrangementet 19.10.2021

Tid for arrangementet 16:00 - 17:30

Sted for arrangementet Nettarrangement

Påmelding til vårt webinar om AML er åpen, nærmere informasjon om program og foredragsholdere kommer.
Det vil bli en spørrerunde hvor foredragsholderne svarer på spørsmål fra seerne. Spørsmål til foredragsholderne kan sendes inn under sendingen, eller sendes på epost til [email protected] før arrangementet.

Lenke til livestream sendes ut til alle påmeldte i forkant av webinaret.