Åpent møte Kurs Medlemsmøte

Webinar ALL / AML

Dato for arrangementet 23.09.2020

Tid for arrangementet 16:30-18:30

Sted for arrangementet Nettarrangement

Velkommen til webinar om Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) / Akutt myelogen leukemi (AML).

Vi får besøk av Yngvar Fløisand og Ann Kristin Kvam, overleger ved Avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet.

Program:

1630:   Velkommen til ALL og AML webinar, ved Blodkreftforeningens leder Olav Ljøsne

1635:   Hva kjennetegner de akutte leukemiene og hvordan oppdages de, ved Yngvar Fløisand, overlege ved Avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet

1650:   Hvordan behandles AML, ved overlege Yngvar Fløisand, Rikshospitalet.

1710:   Hvordan behandles ALL, ved overlege Ann Kristin Kvam, Rikshospitalet.

1730:   Forskning, ved Yngvar Fløisand og Ann Kristin Kvam.

1745:   Spørsmål
Spørrerunde hvor foredragsholderne svarer på spørsmål fra seerne. Spørsmål til foredragsholderne kan sendes inn under sendingen, eller sendes på epost til [email protected] før arrangementet.

Webinaret blir streamet live. Etter at du har meldt deg på vil du i forkant av webinaret få tilsendt lenke til å følge livestreamingen av seminaret.

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis.