Kurs

Velkommen til seminar om Waldenstrøms makroglobulinemi og Aplastisk anemi

Dato for arrangementet 11.09 - 11.09.2018

Tid for arrangementet 10-16

Sted for arrangementet Thon Hotel Rosenkrantz Oslo

Blodkreftforeningen inviterer pasienter og pårørende til seminar om diagnosene Waldenstrøms makroglobulinemi og Aplastisk anemi. Dette er diagnoser som rammer et fåtall pasienter, men det er viktig at vi også for disse diagnosene og beslektede varianter får satt temaet på dagsorden. Vi er stolte av å samarbeide med landets fremste klinikere på dette området. I tillegg har vi et ønske om å tilby gruppesamtaler hvor de som er rammet kan dele erfaring med hverandre og knytte sosiale nettverk sammen med Blodkreftforeningens likepersoner.

Siden det er to ulike diagnoser har vi valgt å dele dagen i to med en fellesdel i midten. Deltakerne kan selv velge hva de vil delta på.

Seminaret er et samarbeid mellom Blodkreftforeningen og Waldenström’s Makroglobulinemi (Skandinavien).

Program seminar om waldenstrøms og aplastisk anemi

Seminaret er gratis, men vi må ha din påmelding.
Har du spørsmål om seminaret, ta kontakt med oss på  [email protected].