Kurs

Myelomatoseseminar i Oslo

Blodkreftforeningen og International Myeloma Foundation (IMF) har den glede å invitere til en temadag om myelomatose med eksperter fra inn- og utland. Vi ønsker velkommen til en varieret dag som favner fra siste nytt om forskning til en uformell møteplass for folk i samme situasjon. Seminaret er spesielt rettet inn mot deg som myelomatoserammet og dine pårørende, men også helsepersonell som møter disse i sin arbeidshverdag vil ha stort utbytte av programmet.

Dato for arrangementet 01.11.2017

Tid for arrangementet 09-16

Sted for arrangementet Hotel Bristol, Oslo

Les mer om seminaret, forelesere og få oversikt over programmet: Informasjon og program Myelomatoseseminar Oslo 1.nov 2017

Seminaret er gratis, men vi vil gjerne ha din påmelding.
Påmeldingsfristen er 15. oktober.