Medlemsmøte

Stiftelsesmøte for ny lokalforening for Møre og Romsdal

Dato for arrangementet 30.10.2018

Tid for arrangementet 18:30

Sted for arrangementet Ålesund sjukehus, Lærings-/mestringssenteret, Åsebøen 11 8.etg. (blokkene øst for sjukehuset)

Program:

  • Orientering om Blodkreftforeningen
  • Presentasjon av Pusterommet ved Ålesund sjukehus
  • Etablering av lokallaget
  • Valg av styre (leder og min. to styremedlemmer + vara), valgkomite, revisor.

Enkel servering – god anledning til å snakke sammen og bli kjent med andre som er i din eller lignende situasjon!

Alle medlemmer og interesserte er velkommen!