Kurs

Velkommen til seminar om MDS

Blodkreftforeningen har den glede å invitere til en temadag om MDS og relaterte kreftsykdommer med landets fremste medisinske eksperter.

Dato for arrangementet 19.09 - 19.09.2017

Tid for arrangementet 10:00-16:00

Sted for arrangementet Hotel Bristol, Oslo

Vi ønsker velkommen til en variert dag som favner fra siste nytt om forskning til en uformell møteplass for folk i samme situasjon. Seminaret er for både pasienter og pårørende.
Seminaret er gratis. Påmeldingsfristen er 1.september. Deltakere må dekke utgifter for reisen selv.

Program MDS seminar 19.september 2017

Påmelding MDS seminar 2017

19.september, Bristol Hotel, Oslo

Myelodysplastisk syndrom

Myelodysplastisk syndrom (MDS) er et samlingsnavn for en gruppe tumorsykdommer som har sitt utgangspunkt i bloddannende stamceller som finnes i benmargen. Myelo betyr marg, og syndrom betyr gruppe av sykdommer. Blodcellene (blodlegemene) i kroppen lages i benmargen, og benmarg finner vi i store deler av kroppens skjelett. Bloddannende stamceller er de alle mest umodne cellene i benmargen. De har mulighet til å utvikle seg til alle typer modne blodceller slik som røde blodceller (erytrocytter), hvite blodceller (leukocytter) og blodplater (trombocytter). Ved MDS er det en modningsforstyrrelse (dysplasi) i stamcellene i benmargen. Dette medfører at blodcellene ikke modner og utvikler seg normalt og resulterer ofte i lavt antall av en eller flere av blodcellene (lavt antall røde blodceller, lavt antall hvite blodceller eller lavt antall blodplater).
Det er 200-250 nye tilfeller av MDS per år i Norge. Således er MDS hyppigere eller like hyppig som de vanligste former for blodkreft i Norge. MDS er imidlertid en relativt lite kjent gruppe sykdommer som ikke sjelden er underdiagnostisert i vårt land.
Blodkreftforeningen har med dette seminaret et ønske om å dekke et behov for informasjon som disse pasientene og deres pårørende etterspør. Også helsepersonell som møter disse i sin arbeidshverdag vil ha stort utbytte av programmet.

Foredragsholderne

Ingunn Dybedal

Ingunn Dybedal MD, PhD: er overlege ved avdeling for blodsykdommer, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Hun har vært medlem av den nordiske MDS-gruppen i mer enn 20 år og nasjonal koordinator i cirka 20 år. For to år siden opprettet hun en norsk MDS-gruppe for leger med interesse for MDS. Formålet med denne gruppen er å forbedre diagnostikk og behandling for pasienter med MDS i Norge.  Hun har vært og er leder av mange studier for MDS-pasienter i Norge.

Astrid Olsnes Kittang

Astrid Olsnes Kittang MD, PhD er overlege ved hematologisk seksjon, Haukeland Universitetssjukehus. Hun forsker blant annet på forandringer ved immunforsvaret hos pasienter med MDS. Hun er medlem av den nordiske MDS-gruppen

Synne Torkildsen

Synne Torkildsen er spesialist i generell indremedisin og jobber til daglig i en utdanningsstilling ved avdeling for blodsykdommer, Oslo Universitetssykehus. 50 prosent av tiden brukes til et doktorgradsprosjekt som omhandler identifisering av fusjonsgener i leukemiceller. Det betyr at hun studerer arvemateriet i blodceller for å finne ut hvordan dette er endret i leukemiceller. Hun er medlem av den nordiske MDS-gruppen.