Kurs

Seminar om leukemier

Tirsdag 13. februar inviteres pasienter og pårørende til seminar om leukemier i Oslo.

Dato for arrangementet 13.02.2018

Tid for arrangementet 10-16

Sted for arrangementet Auditoriet Radiumhospitalets forskningsbygg, Vestenghaugen 8, Oslo

Geir E. Tjønnfjord er avdelingsleder og professor dr.med. ved Avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet. Han blir en av hovedforedragsholderne på seminaret, og det vil bli egne bolker for hver av de fire hovedtypene av leukemi; AML, KML, ALL og KLL.

Vi er stolte av å samarbeide med landets fremste klinikere og forskere, og kan presentere et program som presenterer det siste innen forskning og klinisk behandling for de fire hovedtypene av leukemi. I tillegg har vi fått fire medlemmer som hver for seg deler sin erfaring som pasient og bruker av  helsevesenet. Dette er de tre elementene som kunnskapsbasert praksis bygger på; Forskning,
klinisk kompetanse og brukererfaring. Vi har lagt opp til et program som er helt i tråd med det Kunnskapsenteret for helsevesenet omtaler som kunnskapsbasert praksis, og Blodkreftforeningen bidrar med viktige brukersynspunkter gjennom pasienthistoriene som også er viktige for
forskerne og klinikerne i deres arbeid. Nå inviterer vi deg og dine nærmeste til å komme og ta del i denne kunnskapen.

Program leukemiseminar 2018

Seminaret er gratis, men vi må ha din påmelding.