Kurs Medlemsmøte

Avlyst! Seminar om Kronisk myelogen leukemi (KML)

Dato for arrangementet 02.04.2020

Tid for arrangementet 10-17

Sted for arrangementet Thon Hotel Opera, Oslo

Seminaret er AVLYST. Vi kommer tilbake med ny dato.

Velkommen til seminar om Kronisk myelogen leukemi (KML).
Underveis i seminaret har vi satt av tid til erfaringsutveksling. Pasienter og pårørende med denne diagnosen samles i uformelle omgivelser til erfaringsutveksling og samtaler. Blodkreftforeningen vil ha likepersoner til stede.

Program er under utarbeidelse – dette kommer i løpet av kort tid.