Kurs Medlemsmøte

Avlyst! Seminar om Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) i Bergen

Dato for arrangementet 21.04.2020

Tid for arrangementet 10-17

Sted for arrangementet Radisson Blu Royal Hotel i Bergen

Seminaret er AVLYST. Vi kommer tilbake med ny dato.

 

Velkommen til seminar om Kronisk lymfatisk leukemi  (KLL).
Underveis i seminaret har vi satt av tid til erfaringsutveksling. Pasienter og pårørende med denne diagnosen samles i uformelle omgivelser til erfaringsutveksling og samtaler. Blodkreftforeningen vil ha likepersoner til stede. Vi deler inn i to grupper – de som har fått behandling og de som ikke har fått behandling.

Meld fra om hvilken gruppe du vil være med i påmeldingen under.

Program: Program KLL-seminar Bergen 2020