Kurs

Samling for nye og eksisterende brukermedvirkere

Dato for arrangementet 02.02 - 03.02.2022

Sted for arrangementet Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand

Blodkreftforeningen inviterer til samling for nye og eksisterende brukermedvirkere 3. februar 2022 på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand. 

Vi starter samlingen med middag 2. februar kl 19.00. Hovedfokus for samlingen vil være erfaringsutveksling, relasjonsbygging og å trygge hverandre i rollen som brukermedvirker. Kreftforeningen og UiA er blant de inviterte foredragsholderne. Samlingen vil ha hovedfokus på erfaringsutveksling og gjennomgang av ulike opplæringsprogrammer som brukes for brukermedvirkere. Vi regner med å avslutte kursdagen 3. februar cirka kl 16.00.

Samlingen er for både brukermedvirkere i råd og utvalg og for brukermedvirkere i forskning. Dette er også en samling for dem som kan tenke seg å bli brukermedvirker, men som i dag ikke har verv.

Blodkreftforeningen dekker samlingen og reisekostnader for medlemmer i foreningen.

Påmeldingsfrist: 10. januar
Påmelding sendes til [email protected]