Kurs

Myelomatoseseminar, Oslo

Dato for arrangementet 29.10.2019

Tid for arrangementet 10-16.30

Sted for arrangementet Bristol hotel, Oslo

Blodkreftforeningen og International Myeloma Foundation (IMF) har den glede å invitere til en temadag om myelomatose med eksperter fra inn- og utland. Vi ønsker velkommen til en varieret dag som favner fra siste nytt om forskning til en uformell møteplass for folk i samme situasjon. Seminaret er spesielt rettet inn mot deg som myelomatoserammet og dine pårørende, men også helsepersonell som møter disse i sin arbeidshverdag vil ha stort utbytte av programmet.Seminaret er gratis, men vi må ha din påmelding.

Program seminar Oslo 2019