Kurs

Myelomatose mestringskurs, Tromsø

Dato for arrangementet 06.06 - 07.06.2019

Sted for arrangementet UNN Tromsø, Kurslokalet i samme bygg som Tromsø Legevakt

Kurset er for deg som har diagnose eller er pårørende til en person med benmargskreft (myelomatose).

Programmet er utviklet gjennom samarbeid mellom Sengepost for blod- og hormonsykdommer, brukerorganisasjonen og Lærings- og mestringssenteret UNN.

Mer informasjon og påmelding: Myelomatose mestringskurs, LMS Tromsø

Kontakt:
Sengepost for blod- og hormonsykdommer
Elisabeth Evjen
Tlf: 77626900
E-post: [email protected]