Likepersonkurs

Likepersonkurs

Blodkreftforeningen ved hovedstyret har gleden av å invitere nye og etablerte likepersoner til årets likepersonkurs på Garder kurs- og konferansehotell, Gardermoen. Kursprogrammet vil inneholde både faglig påfyll, gruppearbeid, erfaringsutveksling og sosialt samvær. Hovedforeleser vil være professor i psykologi ved UIO, Arnstein Finset. Flere kjenner sikkert igjen navnet hans fra likepersonsseminaret i Bergen i fjor. Han fikk meget gode tilbakemeldinger, så vi er svært glade for at han kan stille opp for oss i år igjen.

Dato for arrangementet 27.10 - 29.10.2017

Sted for arrangementet Garder kurs- og konferansehotell, Gardermoen

Foreningen har vokst, og det er økt behov for likepersoner med ulike blodkreftdiagnoser. Spesielt trengs flere likepersoner og  pårørende  til personer med  MPN, MDS, myelomatose, KLL.  Vi oppfordrer medlemmer med nevnte diagnoser å vurdere å ta et verv som likeperson.

Minner og om at allerede godkjente likepersoner må delta på kurs minimum hvert tredje år for å beholde godkjenningen. Vi oppfordrer derfor de som ikke har deltatt på kurs de siste årene om å søke på årets samling.

Det er begrenset antall plasser, så både nye og etablerte likepersoner må søke om plass. Hvis det melder seg flere søkere enn det er plasser, ber vi om forståelse om at plasser vil bli fordelt etter foreningens behov. Du vil få bekreftet plass innen to uker etter søknadsfristens utløp.  Foreningen dekker reise og opphold etter gjeldende retningslinjer. Den enkelte må selv bestille egen reise etter de har fått bekreftet plass, og kan i etterkant få reisen dekket via reiseregning.

Vi håper at dette blir en spennende og lærerik helg, både faglig og sosialt. Lurer du på om dette kan være noe for deg? Ta kontakt med Blodkreftforeningen, mailadresse: [email protected]

Send en søknad innen 1.10.2017 til [email protected]

Oppgi navn, adresse, telefon nummer, diagnose, sist du var på kurs eller om det er første gangen.

For nye: Skriv gjerne hvorfor du ønsker å bli likeperson.

I etterkant av kurset vil nye få en individuell samtale med en i foreningen for å avklare om likepersonvervet er noe for deg. Du må undertegne en taushetserklæring før du blir likeperson i Blodkreftforeningen.

Hilsen Hovedstyret 

Vi jobber fortsatt med programmet. Endelig program vil bli sendt ut og publisert på nettsiden vår så snart det er klart.

Foreløpig program:

Fredag

16.00 – 17.45             Registrering.

18.00 – 18.15 Velkommen og informasjon om helgen v/likepersonsansvarlig Anne Lise Hustadnes

18.15 – 18.40 Forventninger til helgen, hvorfor være likeperson i og hva gjør en likeperson?  v/ (ikke avklart)

18.40 – 18.50 Benstrekk

18.50 – 19.10             Hvem gjør hva?Gjennomgang av retningslinjene for                            likepersonarbeid  v/Anne Lise Hustadnes

19.10 – 19.20             Informasjon om Blodkreftforeningen sin likepersontelefon.                        v/ansvarlig for likepersontelefonen Svein Magne Hagen

19.30 –                       Middag

Lørdag

09.00 – 09.15 Organisasjonskart og foreningens arbeidsområder v/leder i Blodkreftforeningen Tone Hansen

09.15 – 12.00 Likepersonarbeid og kommunikasjon v/ psykologiprofessor Arnstein Finset. Han tilpasser pauser

12.00 – 13.30             Lunsjpause

13.30 – 16.00             Forts. likepersonarbeid og kommunikasjon v/ Arnstein Finset

16.30 – 17.15             De ulike lokallagene presenterer seg og sin virksomhet v/ lokallagskontakt

20.00 –           Festmiddag på hotellet 
Kulturelt innslag ved ?? Surprise 🙂 – Kom gjerne med forslag…

Søndag

09.00 – 10.30             Gruppearbeid– gruppa tilpasser egen pause.

10.30 – 11.00 Gruppepresentasjoner

11.00 – 11.15             Hvordan registrere likepersonarbeid via intranett. v/ sekretariatsleder Eddy Grønset

11.15 – 11.30             Pause / utsjekk

11.30 – 11.50             Samarbeid mellom likepersoner og sykehus

11.50 – 12.05 Oppsummering og avslutning

12.05 – 13.00 Lunsj. Deretter avreise.