Kurs Likepersonkurs

Likepersonkurs

Dato for arrangementet 25.10 - 27.10.2019

Sted for arrangementet Thon hotell Opera, Oslo

Blodkreftforeningen ved hovedstyret har gleden av å invitere nye og etablerte likepersoner til årets likepersonkurs på Thon hotell Opera.

Kursprogrammet vil inneholde både faglig påfyll, gruppearbeid, erfaringsutvekslingog sosialt samvær.  Vi jobber fremdeles med å få programmet på plass, og det vil bli sendt ut og publisert på vår nettside så snart dette er klart.

Likepersonkurs

Foreningen har vokst, og det er økt behov for likepersoner med ulike blodkreftdiagnoser. Vi prøver å «matche» de som ønsker likeperson med en som har samme diagnose, men det er dessverre ikke alltid det lar seg gjøre. Spesielt trengs flere likepersoner og – pårørende til personer med MPN, MDS, myelomatose og KLL, men vi trenger og flere likepersoner til akutte og kroniske leukemier – både transplanterte og ikke transplanterte.

Minner og om at allerede godkjente likepersoner må delta på kurs minimum hvert tredje år for å beholde godkjenningen. Vi oppfordrer derfor de som ikke har deltatt på kurs de siste årene om å søke på årets samling.

Både nye og etablerte likepersoner må søke om plass. Så langt har dette ikke vært noe problem, men hvis det mot formodning skulle melde seg flere søkere enn det er plasser, ber vi om forståelse om at vil plasser bli fordelt etter foreningens behov. Du vil få bekreftet plass innen to uker etter søknadsfristens utløp.  Foreningen dekker reise og opphold etter gjeldende retningslinjer. Du må selv bestille egen reise etter du har fått bekreftet plass. Du vil i etterkant få reisen dekket via reiseregning.

Vi tror dette blir en spennende og lærerik helg, både faglig og sosialt. Har du spørsmål eller lurer på om dette kan være noe for deg? Ta kontakt med Blodkreftforeningen, mailadresse: [email protected].

Send en søknad innen 04.10.19 til [email protected]

Oppgi navn, adresse, telefonnummer, diagnose, sist du var på kurs eller om det er første gangen. For nye: Skriv også gjerne litt om hvorfor du ønsker å bli likeperson.

I etterkant av kurset vil nye få en individuell samtale med en i foreningen for å avklare om likepersonvervet er noe for deg. Vi vil prøve å få til en ordning, der du som ny likeperson kan få samtale med en med mer erfaring. Du må og undertegne en taushetserklæring før du blir likeperson i Blodkreftforeningen.

Hilsen Hovedstyret