Kurs Likepersonkurs

Likepersonkurs 2018

Dato for arrangementet 26.10 - 28.10.2018

Sted for arrangementet Thon Hotell Opera i Oslo

Blodkreftforeningen ved hovedstyret har gleden av å invitere nye og etablerte likepersoner til årets likepersonkurs på Thon Hotell Opera.

Kursprogrammet vil inneholde både faglig påfyll, gruppearbeid, erfaringsutveksling og sosialt samvær. Hovedforeleser vil være professor i psykologi ved UIO, Arnstein Finset.  Flere kjenner sikkert igjen navnet hans fra tidligere likepersonseminarer. Han har fått svært gode tilbakemeldinger og er en etterspurt foreleser, så vi er både glad og litt stolt for at han vil stille opp for oss enda en gang.  Vi jobber fortsatt med programmet, og endelig program vil bli sendt ut og publisert på nett så snart det er klart.

Foreløpig program for likepersonseminaret

Foreningen har vokst, og det er økt behov for likepersoner med ulike blodkreftdiagnoser. Spesielt trengs flere likepersoner og – pårørende til personer med MPN, MDS, myelomatose og KLL.

Minner og om at allerede godkjente likepersoner må delta på kurs minimum hvert tredje år for å beholde godkjenningen. Vi oppfordrer derfor de som ikke har deltatt på kurs de siste årene om å søke på årets samling.

Foreningen dekker reise og opphold etter gjeldende retningslinjer. Du må selv bestille egen reise etter du har fått bekreftet plass. Du vil i etterkant få reisen dekket via reiseregning. Påmeldingsfrist er 1.oktober.

I etterkant av kurset vil nye få en individuell samtale med en i foreningen for å avklare om likepersonvervet er noe for deg. Vi vil prøve å få til en fadderordning, der du som ny likeperson følges opp av en med erfaring. Du må og undertegne en taushetserklæring før du blir likeperson i Blodkreftforeningen.

Vi håper dette blir en spennende og lærerik helg, både faglig og sosialt. Har du spørsmål eller lurer på om dette kan være noe for deg? Ta gjerne kontakt med Blodkreftforeningen, mailadresse: [email protected].

Påmeldingen er stengt.