Kurs

Leve med

Dato for arrangementet 05.02.2019

Tid for arrangementet 18-20

Sted for arrangementet Litteraturhuset i Oslo

Den nasjonale alliansen for helsepsykologi i somatikken, bestående av 15 organisasjoner for pasienter og helsepersonell inviterer til gratis arrangement på Litteraturhuset.

Psykisk og fysisk helse henger uløselig sammen.  Denne sammenhengen er ikke godt nok ivaretatt i helsevesenet. Det kan få alvorlige konsekvenser både for pasienter og pårørende. Vi spør: Hvordan få det til i praksis?  Velkommen til debatt!