Årsmøte Medlemsmøte

Landsmøte i Blodkreftforeningen

Dato for arrangementet 09.09.2021

Tid for arrangementet 17:00

Sted for arrangementet Nettarrangement

Blodkreftforeningen hadde lenge et håp om at det skulle la seg gjøre å arrangere et fysisk landsmøte sammen med helgesamling og landskonferanse i høst. Det er fortsatt mulig det kan bli lands­konferanse, men hovedstyret har besluttet å arrangere landsmøtet løsrevet fra denne og som digitalt møte.

Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer av foreningen, og som har betalt årskontingenten for inneværende år.

Denne informasjonen er å anse som innkalling til landsmøtet.
I henhold til vedtektene skal sakspapirer sendes ut til de som er påmeldt som landsmøtedeltakere senest 14 dager før landsmøtet.

Sakslisten for landsmøtet er som følger:

  1. Valg av dirigent/referent/og to til å undertegne protokollen
  2. Årsberetning 2020
  3. Regnskapet i 2020
  4. Hovedstyret framlegger budsjett for 2021
  5. Innkomne saker
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Valg av hovedstyret, valgkomite og revisor

Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på landsmøtet er 5. august 2021.
Disse sendes til: [email protected]

En valgkomite arbeider med å fremme forslag til valg av styre­ medlemmer i Blodkreftforeningen. Har du forslag til kandidater eller selv ønsker å stille, kan du kontakte valgkomiteens leder
Tone Hansen på [email protected].

Påmeldingsfrist er 26. august 2021. Lenke til livestream blir sendt ut til alle påmeldte i forkant av landsmøtet.

Påmelding: